1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych pozostawionych na dysku przez użytkownika.
  2. Na naprawę udziela się 3 miesięcznej gwarancji(poza podanymi w Ofercie wyjątkami).
  3. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw.
  4. Karta przyjęcia sprzętu do naprawy jest jedynym dokumentem który upoważnia do wydania sprzętu. Sprzęt nie odebrany w ciągu 3 miesięcy od daty naprawy lub diagnozy ulega przepadkowi.
  5. Serwis ma prawo do ewentualnej zmiany diagnozy i kosztu naprawy gdy uzna, że jest to wymagane. Serwis ma zawsze obowiązek uprzedzić klienta przed zmianą.
  6. W przypadku odbioru laptopa przez inną osobę niż jest podana jako „właściciel”, Klient jest wtedy zobowiązany poinformować o tym fakcie serwis najpóźniej do umówionego dnia odbioru jednocześnie podając Imię, Nazwisko oraz pesel lub nr dowodu tożsamości tej osoby jak i osoba ta ma obowiązek mieć ze sobą kartę przyjęcia sprzętu.
  7. Serwis ma prawo do możliwości odmowy wydania sprzętu w przypadku wątpliwości wiarygodności któregoś z wyżej wymienionych punktów.
  8. Klient zgadza się na to aby jego dane znalazły się w bazie firmy Laptonik S.C. a serwis jednocześnie potwierdza, że podane dane osobowe Klienta na karcie przyjęcia sprzętu są chronione i nigdzie nieudostępniane.